Darmowe Kursy

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego organizowany w ramach projektu „YEStem kompetentny, znam angielski!” – KURSY ZAKOŃCZONO 30.08.2015

 

Uczestnicy :

osoby mieszkające we Wrocławiu lub w powiecie wrocławskim:

a) z wykształceniem co najwyżej średnim,

lub/i

b) powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka*

* Przez osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci należy rozumieć osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy.

 

Rekrutacja:

Prosimy o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych (do pobrania ze strony) i dostarczenie ich do Szkoły Języków Obcych Simply Speaking. Na komplet dokumentów składają się: – formularz aplikacyjny – oświadczenie o niekorzystaniu ze szkoleń w ramach projektu POKL 9.6.2, POKL 9.6.1, POKL 9.3 – wypełniony test

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie lub podniesie znajomość języka angielskiego na pełnym poziomie znajomości języka (A2, B2 lub C2) według skali europejskiej CEFR. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym na poziomie A2, B2 lub C2 oraz uzyskaniem certyfikatu, który zwiększa konkurencyjność i szanse na rynku pracy. Liczba godzin kursu: 60 Liczba miejsc w grupie: 12

 

Miejsce szkolenia:

Szkoła Języków Obcych Simply Speaking Oddział przy ul. Powstańców Śląskich 152/1a, Wrocław Oddział przy ul. Mińskiej 5/6, Wrocław

 

Organizator: Szkoła Języków Obcych Simply Speaking

Kursy EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego