HISZPAŃSKI

W jaki sposób nauczamy?

Oferujemy naukę języka hiszpańskiego na każdym poziomie zaawansowania. Staramy się pokonać wszelkie bariery w nauce. Prowadzimy zarówno kursy indywidualne, jak i grupowe, dla wszystkich grup wiekowych, w tym także hiszpański dla dzieci.

Zajęcia odbywają się w czasie odpowiadającym kursantom, są prowadzone w języku obcym.

Zwracamy uwagę na 5 umiejętności:

Konwersacje
Czytanie ze zrozumieniem
Rozumienie ze słuchu
Formułowanie wypowiedzi pisemnych
Stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych w praktyce

 

Przygotowujemy do egzaminów:

DELE

maturalnego

Oferujemy też specjalne kursy dla studentów przygotowujących się do wyjazdu za granicę w ramach stypendium Erasmus.

Lektorzy języka hiszpańskiego

  • All
  • Filter
  • All